Η ιστοσελίδα του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου Καστελλίου Πεδιάδος βρίσκονται στη διεύθυνση:

http://gym-kastell.ira.sch.gr